Hírek

Elérhetőségek

Településtörténet

 

A község neve 1429-ben bukkan fel Venyim alakban. A Venyim helynévhez később csatolt Nagy- előtag a Mezőfalvához tartozó Kisvenyimtől való megkülönböztetésre szolgál.

A hajdani bronzkori település - mely volt török fennhatóság alatt, volt vagy másfél évtizedig teljesen lakatlan, majd a Zirci Apátság és Előszállási Uradalom része - 1947. augusztus 1-én nyerte el önálló települési rangját. Korábban Hercegfalvához, a mai Mezőfalvához volt csatolva, ekkor a lakónépesség száma 1479 fő volt. Jelenleg a településhez 4368 ha földterület tartozik.

A település önállóvá válása óta jelentős fejlődésen ment keresztül. E fejlődés nemcsak a lakónépesség számának növekedésében, hanem a község arculatában is jelentkezik. Statisztikai adataink szerint 1949-ben összesen 193 lakóépületet tartottak nyílván, ma viszont 1359 lakóházat regisztrálunk.

E növekedésben jelentős szerepet játszott Dunaújváros közelsége. A városra jellemző nem éppen kedvező légszennyezettség miatt, főként a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején sokan telepedtek le a községben. Főként ez okozta a lakónépesség számának rohamos növekedését. 
A település iránti fokozottabb érdeklődést közművekkel való ellátottsága is indokolja. 1985-ben épült meg a vezetékes vízhálózat, majd ezt követte a vezetékes gáz, a telefonhálózat kiépítése, az utcák szilárd burkolattal történő ellátása.