Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

A Polgármesteri Hivatalt a jegyző vezeti, aki a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv képviselőjeként jár el, gazdálkodási jogosítványainak részletszabályait a jogszabályok, belső szabályzatok, polgármesteri intézkedések tartalmazzák. A jegyző részletes feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 81.§ (3) bekezdése tartalmazza.

 

Az igazgatási ügyintézők (I.-III.) ellátják a birtokvédelmi, a kereskedelmi igazgatási, telepengedélyezési, a hagyatéki, a települési támogatással, a köztemetéssel, a közérdekű munkavégzéssel, a parlagfű és egyéb gyomnövények elleni közérdekű védekezéssel, az állatok kíméletével és védelmével kapcsolatos egyes hatásköröket és az önkormányzati rendeletekből származó igazgatási feladatokat, a szociális törvényből fakadó egyes hatásköröket, a gyermekvédelmi igazgatási, valamint az anyakönyvi igazgatáshoz és az állampolgárok személyi és lakcímügyintézéséhez és a központi címregiszter kezelésével kapcsolatos egyes feladatokat, előkészítik a képviselő-testület üléseit, vezetik annak jegyzőkönyveit, közzéteszik a jegyzőkönyveket, a meghozott rendeleteket, döntéseket valamint vezetik az ezekről készült nyilvántartásokat.

 

A pénzügyi, gazdálkodási ügyintézők (I.-IV.) ellátják a Polgármesteri Hivatal, az önkormányzat és annak intézményeivel kapcsolatos pénzügyi, számviteli és gazdálkodási feladatokat, közfoglalkoztatottakkal kapcsolatos feladatokat, a központosított illetményszámfejtési rendszerrel (KIRA) kapcsolatos feladatokat, valamint személy- és munkaügyi feladatokat, vezetik a vagyonnyilvántartást, és a vagyonleltárt.

 

Az adóügyi ügyintézők (I.-II.) ellátják az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó feladatokat.

 

A titkársági ügyintéző feladata az érkeztetés, az iktatás, adminisztrációs feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése.

 

Az ügyfélszolgálati ügyintéző feladata az érkeztetés, az iktatás, az irattárazás, adminisztrációs feladatok ellátása és nyilvántartások vezetése, hirdetmények kezelése, előkészíti a képviselő-testület bizottságainak üléseit, vezeti annak jegyzőkönyveit, közzéteszi a jegyzőkönyveket, vezeti a döntésekről készült nyilvántartást.

 

A hivatalsegéd feladatai körében biztosítja a Polgármesteri Hivatal épületének napi működését, feladata annak takarítása, az épülete körüli növényzet ápolása, levelek egyéb küldemények kézbesítése, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel vezetője megbízza.